De Kempen, Kerken en Toerisme
Toerismepastoraal, Bisdom Antwerpen (TOPA vzw)

 

Op vrijdag 22 mei 2020 vond online een conferentie plaats in het kader van de wereldwijde “Laudato Si” – week.
Dit op initiatief van de paters Kapucijnen van Meersel-Dreef.

Kenny Brack, gardiaan in Meersel Dreef, gaf eerst een rondleiding in de omgeving.
De spiritualiteit van Franciscus van Assisi is onmiskenbaar aanwezig in de encycliek Laudato Si. Stijn Demaré, stafmedewerker van TAU – franciscaanse spiritualiteit vandaag, neemt hierover het woord.
Het vers uit het Zonnelied van de heilige Franciscus van Assisi: “Geprezen zijt Gij, mijn Heer, om Zuster Moeder aarde” belicht meteen een centraal thema uit de encycliek: het franciscaanse idee van een universele broederlijkheid, dat niet alleen tussen mensen maar zelfs in heel de schepping terug te vinden is. Ondanks deze hoopvolle, broederlijke boodschap merken we echter dat het niet goed gaat zuster moeder Aarde: van die broederlijkheid is vandaag soms maar weinig te merken.
Paus Franciscus nodigt iedere christen uit om de klimaatcrisis ernstig te nemen en zich opnieuw te bekeren tot broederlijkheid.
Met Franciscus van Assisi herleest Stijn Demaré Laudato Si’ en zoekt naar verschillende raakvlakken met franciscaanse spiritualiteit.
Het bekende verhaal van Franciscus en de wolf zet ons alvast op weg in de zoektocht naar een helende en hernieuwde broederlijkheid.

Heb je deze conferentie gemist, geen nood: Je kan die nog steeds bekijken, en meeleven, via https://youtu.be/–htIFzNrBY.